Zapraszamy na szkolenia:

Cennik kursów realizowanych w ramach projektu ”Kierunek Kariera” w 87% finansowanych ze środków UE

1. Kurs Komputerowy ECDL Base- 75 godzin/ 2250 zł (dopłata do kursu 292.50zł)
2. Egzamin Ecdl Base- 4h/ 348 zł (dopłata - 45.24zł)
3. Microsoft Excel- 60 godzin/ 1800 zł (dopłata do kursu - 234zł)
4. Grafika komputerowa wektorowa i rastrowa- 90 godzin / 2700 zł (dopłata do kursu - 351zł)
5. Microsoft Office / 2700 zł - 90 godzin (dopłata do kursu - 351zł)
6. Kurs "Podstawowa obsługa komputera i Internetu" / 2400 zł - 80 godzin (dopłata do kursu - 312 zł)
7. Kurs obsługi programów Comarch Optima, Symfonia, Insert ( Rachmistrz GT, Gratyfikant GT, Subiekt GT) -90 h./2700 (dopłata do kursu 351 zł)

Uczestnik może zamówić od 1 do 180 bonów szkoleniowych. Zamówienie może złożyć maksymalnie dwa razy, za każdym razem wpłacając wkład własny stanowiący równowartość 13 % zamawianych bonów.
Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu szkoleniowego jestw przypadku szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych – ½ godziny Usługi szkoleniowej (1 godzina szkolenia rozliczana będzie 2 bonami, do wartości 30 zł);